Інклюзивна освіта


УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Станом на 01.09.2021 року у нашому закладі дошкільної освіти функціонує 1 інклюзивна група для дітей з особливими освітніми потребами:

 • група середнього дошкільного віку №2 "Пролісок"- виховується 2 дітей з особливими освітніми потребами. ( Асистент- вихователя Маскаль М.В., вихователі Жаба І.І., Петрище Е.І., Шарга М.М., помічник вихователя Урзік Н.І., вчитель-логопед Живчин Д.Р.)

Вихованці з особливими освітніми потребами, що відвідують наш заклад отримують послуги фахового спеціаліста: вчителя-логопеда. Також в ЗДО №2 працює сестра медична старша Карпович Н.В., що постійно стежить за самопочуттям та станом здоров’я дітей, а також здійснює медико-педагогічний контроль на заняттях з фізичного виховання.

Педагогічні працівники та асистент-вихователя постійно вдосконалюють свої знання та навички роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

Усі основні приміщення закладу мають природне освітлення, враховано використання кольорів, розташування меблів і обладнання відповідно до санітарних вимог. У закладі дотримується тепловий режим. Працює харчоблок. Забезпечується регулярність вологого прибирання, використання всіх видів провітрювання. Є медичний кабінет, кабінет вчителя-логопеда , музична зала.


ЗАКОНОДАВЧА БАЗА ЩОДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Право на рівний доступ до якісної освіти та навчання за місцем проживання в умовах загальноосвітнього закладу – це право всіх дітей. Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства.

Нормативно-правове забезпечення інклюзивного навчання в умовах

ЗДО №2

Впровадження інклюзивної освіти в закладі дошкільної освіти грунтується на нормативно – правовій базі:

 • Конвенція про права дитини;

 • Конвенція про права інвалідів;

 • Закон України «Про освіту» (від 05.09.17р. № 2145-VІІІ);

 • Закон України «Про дошкільну освіту» (від 11.07.2001 № 2628- III);

 • Концепція розвитку інклюзивної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України №912 від 01.10.2010);

 • Інструктивно-методичний лист «Організація навчально-виховного процесу в умовах інклюзивного навчання» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-384 від 18.05.2012);

 • Про створення робочої групи з питань дошкільної освіти дітей з особливими потребами в Україні Наказ МОН (№ 512 від 15.05.13 року);

 • Указ Президента України Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (від 25 червня 2013 року №344/2013);

 • Наказ МОН Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (№ 104/ 52 від 06.02.2015р.);

 • Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» ( Відомості Верховної ради, 2017, № 30, ст.322)

 • Інструктивно - методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (Додаток 1 до листа МОН від 12.10. 2015р. № 1/9 – 487)

 • Інструктивно - методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (Додаток 1 до листа МОН від 13.11.2018р. № 1/9 – 691)

 • Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитину з особливими освітніми потребами з закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти у науки України від 08.06.2018р. № 609.

 • Порядок організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 10.04.2019р. № 530

 • Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019-2020н.р. (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2019р. № 1/9-409

Основна мета інклюзивної освіти:

Інтеграція (соціалізація , адаптація та корекція) дітей з особливостями розвитку в звичайному соціумі;

Завдяки спілкуванню з однолітками у дитини із ООП формується модель здорового повноцінного життя;

Створюються умови для соціальної адаптації та найбільш повного розкриття свого потенціалу.

Чим корисне спільне навчання для здорових дітей?

Особистість, яка з дитинства вміє приймати особливості (розвитку, зовнішності, національності) іншої людини, виростає толерантною, комунікабельною, творчою, з більш адекватною самооцінкою та менш тривожною й агресивною.