Нормативна База

Харчування в ЗДО №2 здійснюється на підставі наступної нормативної бази:

Закони України

· "Про безпечність та якість харчових продуктів" (затверджено 23 грудня 1997 р. №771/97-ВР (у редакції закону України від 6 вересня 2005 р. №2809-IV));

· "Про дитяче харчування" (затверджено 14 вересня 2006 р. №142-V);

· "Про дошкільну освіту ст. 35" (затверджено 11 липня 2001 р. №2628-ІІІ);

· "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (затверджено 24 лютого 1994 р. №4004-ХІІ);

· "Про захист населення від інфекційних хвороб" (затверджено 6 квітня 2000 р. №1645-ІІІ);

· "Про захист прав споживачів" (затверджено 12 травня 1991 р. №1023-ХІІ);

· "Про освіту ст. 25" (затверджено 23 травня1991 р. №1060-ХІІ);

· "Про охорону дитинства" (затверджено 26 квітня 2001р. №2402-ІІІ);

· "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (затверджено 26 квітня 2001 р. №2400-ІІІ);

Інструкція від 15.06.1965 р.№ П-6 "Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості";

Інструкція від 25.04.1966 р № П-7 " Про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по якості".

«Дитяче харчування» на 2012- 2015 роки

Постанови Кабінету Міністрів України

· "Про затвердження наборів продуктів харчування,"наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп гаселення (затверджено 14 квітня 2000 р. №656);

· "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей" (затверджено 22 січня 1996 р. №116);

· "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" (затверджено 28 лютого 2000 р. №419);

· "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів" (затверджено 26 серпня 2002 р. №1243);

· "Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів для осіб які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (затверджено 21 травня 1992 р. №258);

· "Про реалізацію ст.28 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів"" (затверджено 26 липня 2006 р. №1023).

Спільні накази Міністерств України

· "Про затвердження Інструкції з організаціїї харчування дітей у дошкільних навчальних закладах" (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 ( z0440-13 ) від 26.02.2013);

· "Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах" (затверджено Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 1 червняня 2005 р. №242/329).

Накази Міністерств України

· "Про затвердження порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах" (затверджено Міністерством освіти і науки від 21 листопада 2002 р.№667).