Корекційно - розвивальне середовище

Гра - найбільш доступний, природний та улюблений вид дитячої діяльності, універсальний спосіб переробки отриманих від навколишнього світу вражень, що дозволяє дитині виявити особливості мислення й уявлення, її емоційність, активність, розвиває потребу в спілкуванні. У грі виражаються відносини дитини до навколишньої дійсності, до людей, до самого себе.

Особливого значення набуває гра у процесі виховання і навчання дітей дошкільного віку з мовленнєвими порушеннями. Гра стабілізує емоційний стан дитини, спрямована на розвиток дрібної моторики рук, вчить дитину прислухатись до себе, усвідомлювати і промовляти свої відчуття, що сприяє розвитку мови, довільної уваги та пам’яті. Під час гри формується правильна вимова, адже у грі діти відтворюють свої знання про навколишній світ. А це потребує активного використання вербальних засобів для спілкування з однолітками. Доведено, що особливі труднощі мовленнєвого плану виникають у процесі рольової бесіди дітей. Отже, великого значення необхідно приділяти мовленнєвому спілкуванню між однолітками та вихователем. Основним напрямом логопедичної корекції мовленнєвих порушень дошкільників є формування загальних ігрових дій, індивідуалізація спілкування вихователя з дітьми у процесі гри, організація спільної ігрової діяльності.