Організаційні питання

1.1. ЗУ Про дошкільну освіту.doc
1.3.Національний стандарт ДСТУ 4163-2020.doc
1.4. ПКМ «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і......» від 21.08.2019 № 800.doc
1.5. ПКМ «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у ЗДО» від 10.04.2019 № 530.doc
1.6. ПКМ «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного,....» від 13.09.2017 № 684.doc
1.7. від 27.01.2021 № 86 (зміни до Положення про заклад дошкільної освіти).doc
1.8. Постанова Головного санітарного лікаря України від 22.09.2020 № 55.doc
1.9. Н «Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 від 16.03.2020 № 406.doc
1.10. Н «Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет ЗДО» від 16.04 2018 № 372.doc
1.11. ДБН В.2.2-4-2018 «Будинки і споруди. Заклади дошкільної освіти».doc
1.14. Лист «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» від 19.04.2018.doc
1.15. Лист «Методичні рекомендації щодо організації взаємодії ЗДО з батьками вихованців» від 11.10.2017.doc
1.16. Лист «Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік» від 07.07.2021 № 1-9-344.doc
1.17. Лист «Щодо окремих питань діяльності ЗДО у 2021-2022 навчальному році» від 10.08.2021.doc