Виховна робота


Основні завдання закладу дошкільної освіти:

  • задовольняти потреби громадян в здобутті дітьми дошкільної освіти;

  • створювати сприятливі умови для виховання, навчання, збереження і зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку;

  • здійснювати кваліфіковану допомогу в корекції мовленнєвих вад та психічних розладів дошкільників;

  • формувати здоровий спосіб життя (фізичний, психічний, духовний, соціальний);

  • розвивати творчі здібності та інтереси дітей.

Пріоритетні напрямки роботи закладу на 2021/2022 н.р.:

1. Удосконалювати роботу щодо формування мовленнєвої компетентності дитини шляхом використання сучасних технологій розвитку мовлення.

2.Подальша реалізація формування природодоцільного світогляду та ціннісного ставлення до довкілля, орієнтованих на сталий розвиток дошкільників.

3. Забезпечити відповідність змісту освітнього процесу основним вимогам та концептуальним засадам оновленого Базового компонента дошкільної освіти тачинних комплексних та парціальних освітніх програм .